Saturday, May 19, 2018

Bissara-Kamaasan (Sayings)Hisiyu-siyu in mati'gul, siya in makagulgul.

Way susun ha unahan, malayngkan ha ulihan

Hisiyu-siyu in matuyu' siya in makapusu'.

Maraw muti' in bukug; ayaw in tikud-tikud.

Bungangkahuy maglabay; suy-suy malugay.

Di' mag-ipun in Tag-ipun ha ipun niya bang di' makagaus.

Bukun hangkan ug, biya masabbut ta; tubig Sulga'.

Gam kaw tumampan suba' ayaw sin bissara.

Sarin na, Tuhan na!

In patung maas hulug na pa lumaas ampa in patung bulak hulug pa gumaring.
No comments:

Post a Comment