Tuesday, May 29, 2018

Singgit Pagtunangtunang sin Manggagabbang ha Lupa'sug

Ini in dagbus sin panayaman paggabbang amu in bīn sin kamãasan bilang pusaka' nila ha manga huling bata' ha masa ini. In pagsindil atawa pagsinggit ini hãl pagtunangtunang.

No comments:

Post a Comment