Friday, June 1, 2018

Bang Sadja Mag-agad Karna' sin KasawahanAwn waktu biya' siya magulang langgung; masuhul biya' siya lundang panun matawkasi' magpikil sin kahatulan sin hula' tungud pa pag-iskul. Nagtagna' kami karuwa since August 8, 2007 sampay pa bihayaun. Alhamdulillah, in 18 schools sin ISD samasibu' na complete elementary status lagi' nakauwi' na katan pa official school site in manga iskul nakaig dayng ha ginlupaan luggiya' sin iskul karna' sin kahiluhan ha masa yadtu.


Anak niya duwa naglatun bilang mayul miyamagad sin bautan niya tungud pa pagpaintul sin kahatulan bat in manga kamastalan muna-muna di' maig malayngkan amu in tattap in pangandul ha pakaniya-pakaniya kawman. Hangkan, in ISD nakauntas halawm kusug iban kaya dayng ha manga tutukasan nagjatu ha karandanan lalabayan nila pa iskul.

Kamastalan labi awla na in kanakuraan nakapaham marayaw sin manga satuptup papanaw amu in mahinang sabab in DepED-ISD tapil magpagi'lat sin kasawahan halawm sin katigidluman sampay nila nataabbit in hambuuk mura pa maksud nila amu na in hi Prof. Albert M. Santoli. Nakatuku na ha ISD iban IMSB magpasambu sin manga iskul halawm kakabbunan.
Kamaasan nagtupad iban sin kaiskulan. Magkatagik ha katihabaan sin dan bang magparid ha musim District Meet. In manga bata' iskul iban drams salta' in kamaasan ha ulihan iban lilisag nila ha agung timitiktik damikkiyan in pad lima ha gandang kimakatik.

Nagtapil na in elementary iban sin secondary tiyap-tiyap district meet iban teachers' day ha pag-uhanan hi PSDS Ladjahali kay Principal Tony Asanji. Sampay pa SPAAM, di' da sila magtunggakali karna' baut sila ha IMSB.

Bihayaun 2018, upamakun hapun, marayaw in kasusun sin katan kanakuraan sin kamastalan sin ISD sin jagahan na in MTB bat mahinang taytayan sin kabataan pa multi-lingual literacy.

Mura-murahan, mataud pa kitaniyu masabi tungud sin kasawahan ha ISD sampay kitaniyu mahinang sabab sin kabataan ha babaw gumi.

Magsukul kitaniiyu ha DepED-ARMM, regional naka atawa division in halan. In manga volunteer teachers taniyu kiyalimpal na ha jumlahan sin manga sila ha susungun mahinang na pulna' mastal labay ra isab ha pagmatuyu' iban pagsaksi' sin manga kanakuran sin kitaniyu ha Lupa'sug kamastalan.

Longlive Sulu teachers, the noble hope of Tausug people in partnership with our LGU official and parents. MAGBAWGBUG KITANIYU SALTA' IN ALLAH GAPI' SIN AKU IBAN KAMU. Allahumma amin!

No comments:

Post a Comment